Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 6
Số giấy: 260
Ngày xuất bản: 06/2020
6 - 06/2020 (260)
Danh sách ấn phẩm
Toàn cảnh - Sự kiện
Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã ghi nhận một tháng 5 “thăng hoa” nhờ vào các thông tin tích cực hỗ trợ cho thị trường. Dòng tiền mới tham gia thị trường của nhà đầu tư trong nước được duy trì mạnh mẽ, tạo ra nhiều phiên giao dịch bùng nổ, đồng thời cũng giúp cho thị trường duy trì được đà tăng và sự phấn khích