Skip to content
ssc.gov.vn
Chuyên mục
Tháng 07/2018
Tạp chí Chứng khoán
Số 6 - 07/2018 (237)
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 6
Số giấy: 237
Ngày xuất bản: 07/2018
Danh sách ấn phẩm
Phát triển thị trường chứng khoán bền vững
Thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) đã trải qua 18 năm hoạt động và phát triển. Khởi đầu với chỉ 02 doanh nghiệp niêm yết (DNNY), đến nay TTCK đã có hơn 1.000 DNNY và đăng ký giao dịch với giá trị vốn hóa tăng gấp hơn 4.000 lần so với thời kỳ đầu. Để đạt được những thành quả như vậy, ngoài những nỗ lực không ngừng của cơ quan quản lý, là một phần đóng góp không nhỏ của các thành viên thị trường.