Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Ngành Tài chính hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”
09/10/2020

  Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa có thư kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính ủng hộ một ngày lương nhằm hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

  Thư kêu gọi của Bộ trưởng nêu rõ: phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam, trong những năm qua, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Tài chính đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, chương trình hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, cũng như việc ủng hộ, hỗ trợ người nghèo thông qua ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội.

  “Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính trân trọng ghi nhận, biểu dương những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng hảo tâm đã tích cực tham gia chương trình giảm nghèo, giúp đỡ người nghèo của các đồng chí trong thời gian qua”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng viết.

image

  

  Theo số liệu thống kê, tính đến 31/12/2019, cả nước vẫn còn hơn 984 nghìn hộ nghèo (tỷ lệ 3,75%), hơn 1,166 triệu hộ cận nghèo (tỷ lệ 4,45%); đặc biệt, năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, nhất là những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của cả cộng đồng.

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17/10/2020 - 18/11/2020), để người nghèo tiếp tục được chia sẻ, giúp đỡ nhiều hơn nữa, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Tài chính với tình cảm và trách nhiệm cao nhất, ủng hộ một ngày lương, để tích cực chung tay cùng cả nước tham gia thực hiện các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cổng TTĐT BTC

Các tin khác