Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo Quyết định phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán Đợt 1 năm 2019 tại Hà Nội
06/05/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo Quyết định phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán Đợt 2 năm 2018 tại Hà Nội cho các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

(http://www.srtc.org.vn/index.php?name=Mark&file=sathach&tit=Thi+s%C3%A1t+h%E1%BA%A1ch)

Về việc phúc khảo bài thi, theo quy định tại Điều 11 Quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề (Ban hành kèm theo Quyết định số 1202/QĐ-UBCK ngày 25 tháng 12 năm 2017): Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày UBCKNN công bố kết quả của đợt thi sát hạch người dự thi có quyền làm đơn đề nghị phúc khảo bài thi gửi Hội đồng thi. Trường hợp chấm phúc khảo, kết quả thi lấy theo điểm phúc khảo.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các cá nhân được biết và thực hiện

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ: Bà Trần Hồng Hạnh – Số điện thoại: 024 39340750 – 521.

UBCKNN

Các tin khác