Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với CT QLQ, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và NĐTNN trên TTCK VN
17/04/2019

Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.

Mọi ý kiến tham gia của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Email: nguyenvietha@ssc.gov.vn; Điện thoại: 024.39340750, số máy lẻ 602.

Các tin khác