Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Thông báo nộp lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán
11/03/2019

Để hoàn tất thủ tục đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo cá nhân có tên trong Bản Thông báo kèm theo nộp lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, cụ thể:

Lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán: 1 triệu đồng/1 người.

Việc nộp lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được thực hiện theo hình thức sau:

- Bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản số 3511.0.1059481 mở tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội, nội dung nộp ghi rõ “Nộp lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho… (tên người được cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán), số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu: ...”.

UBCKNN thông báo để cá nhân có tên trong Bản Thông báo số 119 /TB-UBCK kèm theo được biết và thực hiện.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác