Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo về Kế hoạch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán năm 2019
05/03/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về Kế hoạch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

Đợt 1:

  + Tại Hà Nội ngày thi: 18&19/04/2019.

  + Tại Tp. Hồ Chí Minh ngày thi: 13&14/6/2019.

Đợt 2:

Tổ chức tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh dự kiến cùng 1 ngày thi: 17&18/10/2019.

2. Địa điểm dự kiến tổ chức thi:

Tại Hà Nội: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán, 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tại Tp. Hồ Chí Minh: Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tổ chức đợt thi bổ sung nếu thấy cần thiết.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các cá nhân được biết và thực hiện.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác