Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Thông báo nộp lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Thông báo số 269)
05/09/2018

Để hoàn tất thủ tục đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo cho:

Bà Phạm Thị Chiên sinh ngày 15/01/1986;

Số chứng minh thư nhân dân: 034186001116 do Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 12/05/2015.

Nộp lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, cụ thể:

1. Lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 1.000.000 (một triệu) đồng/người.

2. Lệ phí được nộp theo 1 trong 2 hình thức sau:

a) Nộp qua chuyển khoản

- Chủ tài khoản: Cơ quan UBCKNN

- Số tài khoản: 3511.0.1059481 mở tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội

- Nội dung nộp tiền: “Nộp lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho… (ghi rõ tên người được cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu)”.

b) Nộp tiền trực tiếp tại UBCKNN.

3. Trong vòng ba (03) năm kể từ ngày UBCKNN thông báo nộp lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán, người được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán không làm thủ tục nhận chứng chỉ, UBCKNN sẽ ra quyết định hủy bỏ chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã cấp lại.

UBCKNN thông báo để Bà Phạm Thị Chiên được biết và thực hiện.

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác