Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Thông báo lịch nghỉ giao dịch năm 2019
19/04/2019

Căn cứ Công văn số 6519/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 07 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ tết Âm lịch năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06 tháng 08 năm 2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo về việc nghỉ tết Âm lịch năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước thông báo như sau:

1. Các SGDCK, TTLKCK thực hiện nghỉ Tết theo Công văn số 6519/VPCP-KGVX của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội nêu trên. Cụ thể

- Tết Dương lịch: Thực hiện nghỉ làm việc từ thứ Hai, ngày 31 tháng 12 năm 2018 đến hết thứ Ba, ngày 01 tháng 01 năm 2019; đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 05 tháng 01 năm 2019. (công chức, viên chức nghỉ liền 04 ngày từ ngày thứ Bảy 29 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày thứ Ba 01 tháng 01 năm 2019).

- Tết Âm lịch: Thực hiện nghỉ làm việc từ thứ Hai, ngày 04 tháng 02 năm 2019 đến hết thứ Sáu, ngày 08 tháng 02 năm 2019. (công chức, viên chức nghỉ liền 09 ngày, từ thứ Bảy, ngày 02 tháng 02 năm 2019 đến hết Chủ nhật, ngày 10 tháng 02 năm 2019).

- Dịp lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/05): Thực hiện nghỉ làm việc từ thứ Hai, ngày 29 tháng 04 năm 2019 đến hết thứ Tư, ngày 01 tháng 05 năm 2019; đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 04 tháng 05 năm 2019 (công chức, viên chức nghỉ liền 05 ngày từ thứ Bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2019 đến hết ngày thứ Tư 01 tháng 05 năm 2019).

2. Các SGDCK và TTLKCK Việt Nam thông báo cho các thành viên thị trường về lịch nghỉ nói trên để các thành viên thị trường, nhà đầu tư biết để thực hiện.

UBCKNN

Các tin khác