Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo về việc quản lý hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo
23/07/2018

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác, tiếp theo Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 29/01/2018 trên website UBCKNN (www.ssc.gov.vn) đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ tài chính, UBCKNN đề nghị các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo trái pháp luật, tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.

  UBCKNN thông báo để các công ty, đơn vị được biết và nghiêm túc thực hiện theo quy định./.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác