Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán
26/01/2018

Ngày 25/1/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán. Tham dự Hội nghị có Bà Vũ Thị Chân Phương, Phó Chủ tịch UBCKNN, đại diện Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính – Ngân hàng, Bộ Tài chính, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, 2 sở GDCK và Trung tâm LKCK Việt Nam cùng đại diện Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đại chúng, ngân hàng giám sát, công ty kiểm toán và câu lạc bộ quản lý quỹ.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bà Vũ Thị Chân Phương, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết Luật Chứng khoán được ban hành năm 2006, sau 4 năm thực hiện Chính phủ đã trình Quốc hội bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Chứng khoán năm 2006. Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo lập khung khổ pháp lý tương đối đầy đủ, đồng bộ điều chỉnh toàn diện hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK).

C:\Users\Personal\Desktop\IMG_3229.JPG

Bà Vũ Thị Chân Phương, Phó Chủ tịch UBCKNN phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: VP

Phó Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương cũng cho biết thời gian gần đây, một số Bộ luật, Luật như Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Thanh tra… đã được ban hành mới hoặc bổ sung, sửa đổi. Các Luật này có một số điểm liên quan đến việc thực thi Luật Chứng khoán như vấn đề sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, quy định về quản trị doanh nghiệp, thẩm quyền thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính…Chính vì vậy, việc ban hành Luật Chứng khoán (sửa đổi) trong giai đoạn hiện nay là cần thiết, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2010 nhằm phát triển TTCK, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan. Việc sửa đổi Luật cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có vấn đề tái cơ cấu thị trường tài chính, tái cơ cấu các DNNN, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, minh bạch cho các doanh nghiệp.

H:\DCIM\100EOS7D\IMG_3244.JPG

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: VP

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã trao đổi, đánh giá, phân tích kết quả đạt được trong thực hiện Luật Chứng khoán, những bất cập, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật. Đồng thời, các đại biểu tham dự thảo luận và đưa ra góp ý, đề xuất các giải pháp sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán, trọng tâm là 8 nhóm chính sách: Hàng hóa trên TTCK; Thị trường giao dịch chứng khoán; Đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; Thu hút vốn đầu tư nước ngoài; Quản trị công ty; Tổ chức kinh doanh chứng khoán; Công bố thông tin trên TTCK; Hoàn thiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Các kiến nghị, góp ý của các đại biểu tham dự tại Hội thảo sẽ được UBCKNN tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Luật để bảo đảm dự án Luật được xây dựng có chất lượng, hiệu quả, khả thi.

UBCKNN

Các tin khác