Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN lấy ý kiến thành viên thị trường về dự thảo Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm
17/11/2017

Trên cơ sở các quy định tại Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã dự thảo Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm (đính kèm) để chuẩn bị cho việc đưa sản phẩm chứng quyền có đảm bảo vào giao dịch trên thị trường chứng khoán. Để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Quy chế và có cơ sở trình Lãnh đạo Bộ, UBCKNN kính đề nghị Quý công ty cho ý kiến đối với các nội dung tại dự thảo nêu trên.

Ý kiến góp ý của Quý công ty xin gửi bằng văn bản về UBCKNN, 234 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội và gủi bằng bản mềm về địa chỉ nguyentuyetmai@ssc.gov.vn trước ngày 24/11/2017 để UBCKNN tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty./.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác