Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Lễ khai trương Thị trường chứng khoán phái sinh
10/08/2017

Sáng ngày 10/8/2017, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Lễ khai trương thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội). Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ khai trương. Tham dự Lễ khai trương còn có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, Chủ tịch UBCK Trần Văn Dũng cùng Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN, Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán và đại diện ngân hàng chỉ định thanh toán, một số thành viên thị trường, nhà đầu tư cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

image

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương TTCKPS

Tại buổi Lễ, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng đã báo cáo về quá trình chuẩn bị và xây dựng TTCKPS. Báo cáo nêu rõ sự ra đời thị trường chứng khoán phái sinh đã góp phần hiện thực hóa “Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011- 2020” theo Quyết định 252/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 và Chỉ thị 08/2012/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy tăng cường quản lý thị trường chứng khoán. Thời gian qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo UBCKNN, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cho thị trường chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động theo hướng thận trọng và an toàn. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất theo đúng kế hoạch. Khung pháp lý, quy chế quy trình để đảm bảo cho việc niêm yết, giao dịch, bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh đã được ban hành đầy đủ. Các sản phẩm giao dịch trên TTCKPS đã được định hình bao gồm: Hợp đồng tương lai chỉ số VN30, Hợp đồng tương lai chỉ số HNX30 và Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ. Trước mắt, Sở GDCK Hà Nội sẽ đưa vào giao dịch sản phẩm Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu VN30. Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh đã sẵn sàng. Theo đó, 2 hệ thống công nghệ vận hành thị trường là: Hệ thống tổ chức và quản lý giao dịch tại SGDCK Hà Nội, Hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh tại TTLKCK Việt Nam đã hoàn tất xây dựng, kết quả kiểm thử cho thấy đảm bảo kết nối và vận hành tốt các hoạt động giao dịch cũng như lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán phái sinh. Các định chế trung gian của thị trường đã được hình thành. Tính đến ngày 02/8/2017, theo thẩm quyền, UBCKNN đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho 07 công ty chứng khoán. Công tác đào tạo và tuyên truyền về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh đã được triển khai liên tục, Hệ thống nhân sự tại UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLKCK Việt Nam cũng đã được bố trí để sẵn sàng phục vụ.

Như vậy, sau khoảng thời gian dài chuẩn bị và hoàn thiện từ khuôn khổ pháp lý chính sách điều chỉnh hoạt động thị trường, hệ thống công nghệ thông tin, hàng hóa thị trường, hệ thống thành viên thị trường, hệ thống thanh toán cho đến đào tạo và bố trí nguồn nhân lực, đến nay công tác chuẩn bị cho thị trường chứng khoán phái sinh đã hoàn tất theo kế hoạch và yêu cầu đề ra. Thị trường chứng khoán phái sinh đã hội đủ điều kiện để sẵn sàng hoạt động.

Đúng 9h00, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và đại diện lãnh đạo các đơn vị đã cùng nhấn nút khai trương thị trường chứng khoán phái sinh. Thị trường chứng khoán phái sinh chính thức đi vào hoạt động với sản phẩm giao dịch đầu tiên là Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu VN30, đánh dấu một bước phát triển mới của TTCK Việt Nam trong quá trình hoàn thiện cấu trúc TTCK, thị trường tài chính Việt Nam.

image

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và đại diện Lãnh đạo các đơn vị nhấn nút khai trương thị trường chứng khoán phái sinh

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định phát triển thị trường chứng khoán để tạo ra kênh huy động vốn trung và dài hạn làm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội là một chủ trương lớn và kiên định của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong thời kỳ đổi mới. Thị trường cơ sở bao gồm hai thị trường chính là thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu chính phủ đã lần lượt ra đời và đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của đất nước. Quy mô của thị trường cổ phiếu và trái phiếu đã chiếm hơn 80% GDP, lượng vốn huy động qua thị trường chứng khoán đã chiếm khoảng 23% tổng vốn đầu tư của toàn xã hội. Trong quá trình phát triển của TTCK nói chung, sự ra đời của TTCK phái sinh là cần thiết, tất yếu nhằm hoàn thiện cấu trúc của thị trường tài chính. Sự ra đời của TTCK phái sinh Việt Nam, chỉ hơn 17 năm sau khi có thị trường chứng khoán cơ sở là một sự kiện quan trọng, một mốc son trong quá trình phát triển của TTCK Việt Nam, đáp ứng được kỳ vọng của Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và công chúng đầu tư. Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính, UBCKNN, các Sở GDCK, TTLKCK, ngân hàng thanh toán, các thành viên thị trường, các cơ quan truyền thông trong suốt thời gian qua đã nỗ lực phấn đấu, tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho sự ra đời thị trường chứng khoán phái sinh.

Trong thời gian tới, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển của nước ta là rất lớn, vì vậy thị trường chứng khoán phải phát triển mạnh hơn nữa để đảm nhận vai trò cung cấp vốn trung và dài hạn chủ đạo cho nền kinh tế. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách trên tinh thần phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước và thông lệ quốc tế để tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán đồng bộ và thống nhất trong tổng thể thị trường tài chính của đất nước; trong đó tập trung xây dựng đề án phát triển TTCK đến năm 2020 tầm nhìn 2030, trình Chính phủ phương án cụ thể hợp nhất 2 Sở GDCK theo chỉ đạo của thường trực Chính phủ và sửa đổi luật chứng khoán. Khi sửa đổi Luật Chứng khoán cần lưu ý đến các sản phẩm phái sinh và TTCK phái sinh để tạo cơ sở pháp lý chắc chắn cho phát triển sau này.

Thứ hai, vận hành thị trường chứng khoán phái sinh phải một cách bền vững, đảm bảo an toàn công bằng và hiệu quả với nhiều cấp độ, đa dạng hóa các loại sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với mức độ phát triển TTCK. Sau sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu VN30 khai trương hôm nay, cần sớm nghiên cứu thời điểm thích hợp để đưa các sản phẩm phái sinh trái phiếu chính phủ và sản phẩm quyền chọn đưa vào thực tiễn.

Thứ ba, tăng cường quản lý và giám sát TTCK phái sinh đảm bảo khả năng phòng ngừa rủi ro cho hệ thống tài chính, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao dịch và thanh toán bù trừ để bảo đảm an toàn, ổn định của thị trường, có khả năng kết nối, đồng bộ với các hệ thống giao dịch và giám sát thị trường.

Thứ năm, ưu tiên đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao ở các cấp độ: cơ quan quản lý, công ty chứng khoán, thành viên bù trừ, nhân viên nghiệp vụ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và đào tạo để công chúng đầu tư sớm tiếp cận và tham gia tích cực vào TTCK phái sinh.

Thứ sáu, chủ động hội nhập thị trường tài chính quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp cận với các chuẩn mực chung và thông lệ quốc tế, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa TTCK Việt Nam so với các quốc gia khác trong khu vực.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh là chủ trương đúng đắn nhằm hoàn thiện cấu trúc thị trường tài chính. Với tiềm năng vốn có của thị trường chứng khoán, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, Phó Thủ tướng tin tưởng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển nhanh, mạnh và vững chắc hơn.

image

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Lễ khai trương TTCKPS

Tại buổi Lễ, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính xin lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi lễ và sẽ cụ thể hóa thành những hành động cụ thể, thiết thực để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo UBCKNN và các đơn vị liên quan tập trung triển khai các chỉ đạo định hướng của Phó Thủ tướng chính phủ trên cơ sở: (i) Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ TTCKPS phát triển; từng bước đưa thị trường này trở thành kênh phân tán và phòng ngừa rủi ro cho mỗi thành phần kinh tế, bảo đảm sự phát triển bền vững của TTCK nói riêng và của nền kinh tế nói chung; (ii) Tiếp tục nâng cao khả năng quản lý, giám sát, hạn chế rủi ro cho thị trường chứng khoán phái sinh nói riêng và TTCK nói chung; (iii) Tranh thủ cơ hội từ quá trình hội nhập quốc tế, cải cách thể chế thị trường chứng khoán nói riêng và các thị trường dịch vụ tài chính nói chung theo thông lệ, chuẩn mực quốc tế; nâng cao sức cạnh tranh và thu hẹp khoảng cách phát triển của khu vực này so với các thị trường lớn trong khu vực, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước, tái cấu trúc đầu tư công và hệ thống tài chính – ngân hàng. Nhân dịp này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Chính phủ và cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

image

Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng báo cáo về quá trình chuẩn bị và xây dựng TTCKPS

image

Toàn cảnh Lễ khai trương

UBCKNN

Các tin khác