Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN có ý kiến về thông tin không chính xác liên quan đến thời điểm ban hành văn bản quy định tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam
25/02/2014

Trong thời gian vừa qua, trên thị trường chứng khoán có thông tin đăng tải không chính xác về thời gian Thủ tướng Chính phủ ký ban hành văn bản thay thế Quyết định 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều này đã gây ảnh hưởng không tốt tới quyết định của các nhà đầu tư.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo thông tin trên là không chính xác và sẽ chính thức công bố quyết định của Thủ tướng sau khi chính thức được ban hành theo đúng quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác