Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
10/02/2014

Ngày 10/2/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 53/GP-UBCK cho Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Dai-ichi life Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tên đầy đủ của Công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED

- Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty quản lý quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

  - Tên viết tắt: DFVN;

- Trụ sở chính: Số 149 - 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn);

- Thời gian hoạt động: 50 năm;

- Chủ sở hữu của công ty: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam;

- Người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Takashi Fujii, quốc tịch: Nhật Bản

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên,

- Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Dai-ichi Life Việt Nam được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

1. Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

2. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;

3. Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác