Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Chấp thuận cho CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Sao Vàng lập Văn phòng đại diện tại Tp. Hà Nội
23/01/2014

    Ngày 22/01/2014, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 40/QĐ-UBCK chấp thuận cho CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Sao Vàng lập Văn phòng đại diện tại Tp. Hà Nội với nội dung như sau:

  - Tên Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Sao Vàng;

  - Tên viết tắt: Văn phòng đại diện Sao Vàng CAPITAL

  - Địa chỉ: Phòng 401, Tầng 4, Tòa nhà Ford Thăng Long, Số 105 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội;

  - Trưởng Văn phòng đại diện: Ông Nguyễn Văn Hạnh, quốc tịch Việt Nam;

  - Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Sao Vàng được phép thực hiện các nghiệp vụ sau:

  + Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường

  + Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán của công ty;

  + Thúc đẩy, giám sát thực hiện các hợp đồng đã ký kết của công ty với các tổ chức, cá nhân.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác