Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Chấp thuận bổ sung nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sao Vàng
21/01/2014

  Ngày 21/1/2014, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 03/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 47/UBCK-GP ngày 4/3/2009 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sao Vàng với nội dung như sau:

Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh: Tư vấn đầu tư chứng khoán.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác