Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo tăng 06 kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
21/01/2014

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) được tăng 06 kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 từ ngày 14/01/2014, như sau:

STT

Họ và tên KTV

Số Chứng chỉ KTV

GCN đăng ký hành nghề kiểm toán

1

Bùi Đức Vinh

0654/KTV

0654-2013-126-1

2

Nguyễn Thành Công

1912/KTV

1912-2013-126-1

3

Nguyễn Trung Kiên

2349/KTV

2349-2013-126-1

4

Đặng Thanh Tuấn

0551/KTV

0551-2013-126-1

5

Nguyễn Hồng Hải

1218/KTV

1218-2013-126-1

6

Lê Thanh Tùng

1477/KTV

1477-2013-126-1

          

 

(UBCKNN)

Các tin khác