Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Tạm ngừng hoạt động của Công ty Quản lý quỹ AIC
17/01/2014

Căn cứ hồ sơ đề nghị tạm ngừng hoạt động của CTCP Quản lý quỹ AIC, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Quyết định số 32/QĐ-UBCK ngày 17/1/2014 về việc tạm ngừng hoạt động của CTCP Quản lý quỹ AIC. Thời gian tạm ngừng hoạt động từ ngày 28/12/2013 đến ngày 25/12/2015.

(UBCKNN)

Các tin khác