Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện cho Công ty Blackhorse Asset Management Pte Ltd
16/01/2014

  Ngày 15/1/2014, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBCK sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện số 04/GCN-UBCK ngày 23/3/2012 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho Công ty Blackhorse Asset Management Pte Ltd, với nội dung như sau:

  Trưởng Văn phòng đại diện: Bà Lê Thị Thu Nguyệt;

  Địa chỉ Văn phòng đại diện: Phòng 10, Tầng M, Tòa nhà Sun Wah, 115 Đại Lộ Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác