Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo Công ty TNHH GRANT THORNTON (Việt Nam) được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014
09/01/2014

  

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo Công ty TNHH GRANT THORNTON (Việt Nam) được chấp thuận trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 – Đợt 2, theo Quyết định số 06/QĐ-UBCK ngày 7/1/2014 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

  Chi tiết xem file đính kèm.

(UBCKNN)

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác