Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN lấy ý kiến các thành viên thị trường về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư 52/2012/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên TTCK
08/01/2014

UBCKNN lấy ý kiến các thành viên thị trường về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư 52/2012/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên TTCK

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và các thành viên thị trường về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư số 52/2012/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên TTCK.

  Văn bản góp ý gửi về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Vụ Phát triển Thị trường, địa chỉ: 164 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội hoặc địa chỉ email: phattrienthitruong@ssc.gov.vn trước ngày 30/01/2014. Điện thoại liên hệ: 04.3934.0750 (máy lẻ 432, 433), Fax: 04.3934.0767.

Chi tiết xem file đính kèm.

(UBCKNN)

Các tin khác