Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN yêu cầu CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Minh Việt tạm ngừng hoạt động
06/01/2014

  Ngày 6/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có Công văn số 46/UBCK-QLQ yêu cầu CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Minh Việt tạm ngừng hoạt động, tiến hành các thủ tục, công bố thông tin về việc tạm ngừng hoạt động và tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

(UBCKNN)

Các tin khác