Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Chấp thuận đóng cửa Văn phòng đại diện của CTCP Quản lý quỹ Phú Hưng tại Thành phố Hồ Chí Minh
25/12/2013

  Ngày 24/12/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 884/QĐ-UBCK chấp thuận cho CTCP Quản lý quỹ Phú Hưng đóng cửa Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

   Địa chỉ Văn phòng đại diện: Tầng 4, Tòa nhà Lawrence S. Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Trưởng Văn phòng đại diện: Bà Hồ Thúy Ái

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác