Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Thông báo số 177/TB-UBCK)
18/12/2013

Để hoàn tất thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Quyết định 510/QĐ-UBCK ngày 11/08/2009 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán: 1 triệu đồng/1 người.

Việc nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được thực hiện theo hình thức sau:

- Bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản số 3511 của Cơ quan Uỷ ban Chứng khoán Nhà nuớc (mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1059481) mở tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, nội dung nộp ghi rõ “nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho… (tên người được cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán), số chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu”.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để cá nhân có tên trong danh sách kèm theo được biết và thực hiện.

(UBCKNN)

Danh sách người được cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán
(kèm theo Thông báo số 177/TB-UBCK ngày 18 tháng 12 năm 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quốc tịch

CMND/Hộ chiếu

Loại Chứng
chỉ hành nghề

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

1

Nguyễn Xuân

Tùng

26/07/1981

Việt Nam

013036601

15/02/2008

Hà Nội

Quản lý quỹ

2

Dương Thúy

An

21/10/1984

Việt Nam

271603361

18/11/1999

Đồng Nai

Quản lý quỹ

3

Nguyễn Phúc Vĩnh

Đại

19/10/1987

Việt Nam

264277311

24/07/2003

Ninh Thuận

Quản lý quỹ

4

Đặng Thùy

Trang

1979

Việt Nam

024776969

17/06/2007

Tp.Hồ Chí Minh

Quản lý quỹ

5

Đặng Hùng

Quân

22/04/1983

Việt Nam

025151006

24/11/2012

Tp.Hồ Chí Minh

Quản lý quỹ

Các tin khác