Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng làm việc và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác của UBCKNN năm 2013
11/12/2013

  Ngày 11/12/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã làm việc và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2013. Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Tài chính còn có Thứ trưởng Trần Xuân Hà, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Về phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có Chủ tịch Vũ Bằng và Ban Lãnh đạo UBCKNN, lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, đại diện lãnh đạo Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh, Sở GDCK Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

IMG_2285.JPG

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác của UBCKNN. Ảnh: TT

Tại Hội nghị, thay mặt Ban lãnh đạo, Chủ tịch Vũ Bằng báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của UBCKNN. Trong năm 2013, tình hình kinh tế vĩ mô đã có bước ổn định và nhiều tín hiệu tích cực, song tăng trưởng kinh tế còn chưa cao, hoạt động của các doanh nghiệp còn khó khăn, tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN đã nỗ lực phấn đấu, đặc biệt là đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đến nay, đã đạt được những kết quả tích cực thể hiện ở một số mặt như sau:

Về kết quả hoạt động thị trường chứng khoán năm 2013:

Chỉ số VNIndex tăng trên 22%; HNIndex tăng 13% so với cuối năm 2012. TTCK Việt Nam là 1 trong 10 thị trường chứng khoán thế giới có mức tăng mạnh nhất thế giới. Mức vốn hóa vào khoảng 964 nghìn tỷ đồng (tăng 199 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2012), tương đương 31% GDP. Quy mô giao dịch bình quân mỗi phiên tăng 31%. Tổng giá trị huy động vốn ước đạt 179 nghìn tỷ đồng, tăng 13%; trong đó cổ phiếu và cổ phần hóa là 17,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2012. Quy mô huy động vốn qua phát hành riêng lẻ cũng tăng mạnh, đạt khoảng trên 24 nghìn tỷ đồng (gấp 5 lần so với cả năm 2012). Huy động trái phiếu chính phủ đạt 162 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2012. Quy mô thị trường trái phiếu đạt 16% GDP. Tổng dòng vốn nước ngoài luân chuyển tăng 54% và giá trị danh mục tăng khoảng 3,8 tỷ USD so với cuối năm 2012.

toan canh.jpg

Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng đang báo cáo về tình hình công tác năm 2013 của UBCKNN. Ảnh TT

- Về công tác xây dựng văn bản, đề án, chính sách:

Trong năm 2013, UBCKNN đã trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; trình Bộ Tài chính ban hành các thông tư về hướng dẫn niêm yết sau hợp nhất, sáp nhập; hướng dẫn giao dịch điện tử trên TTCK; hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại VN...

- Về Công tác tái cấu trúc TTCK: Trong năm 2013, đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán, đến nay đã đạt được những kết quả cơ bản sau:

(1). Tái cấu trúc cơ sở hàng hóa trên thị trường chứng khoán: Tiêu chuẩn phát hành, niêm yết được nâng cao theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản pháp lý để nâng cao tính công khai, minh bạch của thị trường; tăng cường quản trị công ty và từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.

(2). Tái cấu trúc thị trường trái phiếu: Chính thức vận hành hệ thống giao dịch TPCP phiên bản 2 và hệ thống Đường cong lợi suất TPCP. Đồng thời, đẩy mạnh và đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ thông qua việc thực hiện phát hành đều đặn (hàng tháng) trái phiếu kỳ hạn 10 năm để xây dựng và duy trì đường con lãi suất chuẩn; thực hiện phát hành trái phiếu kỳ hạn 15 năm theo phương thức bảo lãnh phát hành. Kết quả trong năm 2013 đã hoán đổi 4 đợt TPCP với khối lượng 33,4 triệu trái phiếu.

(3). Tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư:

Khung pháp lý cho việc ra đời các loại hình quỹ mới như quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, ETF, công ty đầu tư chứng khoán đã được ban hành. Hiện nay đã có 8 quỹ mở được UBCKNN cấp phép chào bán, thành lập. UBCKNN đang triển khai xây dựng hệ thống giao dịch các sản phẩm mới như quỹ ETF để đưa vào vận hành trong năm 2014. Nghị định về quỹ hưu trí tự nguyện cũng đang được triển khai xây dựng; Việc phát triển quỹ hưu trí sẽ tạo điều kiện bổ sung hệ thống an sinh, đồng thời tạo ra nhà đầu tư có tổ chức với vốn dài hạn cho TTCK...

(4). Tái tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán:

Về tái cấu trúc công ty chứng khoán: Căn cứ Đề án Tái cấu trúc thị trường chứng khoán đã được phê duyệt và dựa trên cơ sở báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng của các công ty chứng khoán, UBCKNN đã phân loại các công ty chứng khoán thành 4 nhóm: Nhóm hoạt động lành mạnh; Nhóm hoạt động bình thường; Nhóm bị kiểm soát và Nhóm kiểm soát đặc biệt.

Dựa trên sự phân nhóm, UBCKNN đưa ra các phương án xử lý phù hợp đối với các nhóm. Cho đến nay đã thực hiện rút nghiệp vụ Mội giới chứng khoán của 6 công ty chứng khoán, Nghiệp vụ tự doanh của 2 công ty chứng khoán, nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành của 4 công ty; rút nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán của 1 công ty; Thực hiện hợp nhất 2 công ty chứng khoán; Tiến hành thủ tục giải thể đối với 3 công ty; Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của 2 công ty chứng khoán.

- Về tái cấu trúc công ty quản lý quỹ: Hiện nay, trên thị trường có 41 công ty quản lý quỹ còn hoạt động; trong năm 2013 đã giải thể 1 công ty, tạm ngừng hoạt động 2 công ty, đình chỉ 1 cong ty và đặt 2 công ty vào kiểm soát đặc biệt.

(5). Tái cấu trúc Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán: UBCKNN đang xây dựng Đề án hợp nhất 2 Sở GDCK và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Sở GDCK Việt Nam trên nguyên tắc thống nhất về tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành; chuẩn hóa chế độ báo cáo, công bố thông tin, công nghệ.

- Về Công tác thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm: Đã được tiếp tục tăng cường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. UBCKNN đã ban hành 84 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức và cá nhân, với tổng số tiền phạt trên 7 tỷ đồng.

- Về công tác quản lý, giám sát công ty đại chúng, tạo hàng hoá cho thị trường: UBCKNN đã chỉ đạo các Sở giám sát thường xuyên tình hình thực hiện chế độ báo cáo và nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức, cá nhân liên quan; giám sát nội dung công bố thông tin về tình hình quản trị công ty; giám sát việc lập trang thông tin điện tử (website) đối với các công ty đại chúng. Đồng thời, việc quản trị công ty được tăng cường từ chỗ chỉ áp dụng với công ty niêm yết chuyển sang áp dụng với cả các công ty đại chúng và yêu cầu chặt chẽ hơn đối với công ty đại chúng quy mô lớn...

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được trong 13 năm qua của TTCK, đặc biệt là năm 2013 trên các mặt: xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước; tạo kênh huy động vốn cho ngân sách nhà nước và doanh nghiệp; trở thành kênh đầu tư và thu hút vốn trong và ngoài nước hiệu quả; góp phần quan trọng trong công tác cổ phần hóa; cơ cấu tổ chức thị trường ngày càng hoàn thiện. Đồng thời Bộ trưởng cũng nhất trí với nội dung đã nêu trong báo cáo và những ý kiến tham gia của các đại biểu. Bộ trưởng khẳng định thị trường chứng khoán là kênh rất quan trọng để thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài cho nền kinh tế; đồng thời cũng là nơi luân chuyển các nguồn vốn đầu tư, nâng cao khả năng sử dụng vốn có hiệu quả cũng như nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tăng tính công khai, minh bạch hoạt động của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế, đặc biệt đối với Việt Nam đang trong quá trình tái cấu trúc lại nền kinh tế và việc hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới thì việc phát triển nhanh, bền vững TTCK có ý nghĩa rất thiết thực.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, UBCKNN và các đơn vị liên quan cần tiếp tục tích cực, chủ động tham mưu cho Bộ Tài chính hoàn thành các nhiệm vụ công tác còn lại của năm 2013, các nhiệm vụ trong năm 2014 và mục tiêu, giải pháp tại các Đề án, Chiến lược về thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, về khung khổ pháp lý, UBCK tiếp tục hoàn thiện Đề án thị trường chứng khoán phái sinh, Đề án thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Quyết định về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam. Đây cũng là những đề án quan trọng, có tác động trực tiếp đến tổ chức và phát triển thị trường.

Về lâu dài, UBCK rà soát, đánh giá hệ thống văn bản pháp luật, có kế hoạch hoàn thiện nhằm đẩy nhanh tiến trình phát triển TTCK, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế và thực hiện các cam kết trong tiến trình hội nhập nhất là các cam kết trong WTO và tới đây là cam kết trong TPP (Hiệp định xuyên Thái Bình Dương).

Hai là, tiếp tục triển khai quyết liệt chiến lược phát triển TTCK và Đề án tái cấu trúc TTCK đã được TTCP phê duyệt, cụ thể là:

- Tái cấu trúc và nâng cao chất lượng hàng hóa trên TTCK trong đó chú trọng chất lượng các doanh nghiệp niêm yết;

- Tái cấu trúc cơ sở các nhà đầu tư, khuyến khích hình thành và phát triển các nhà đầu tư có tổ chức, đặc biệt là quỹ hưu trí tự nguyện;

- Tái cấu trúc lại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ theo hướng thu hẹp về số lượng, nâng cao năng lực tài chính và chất lượng quản trị điều hành, quản trị rủi ro;

- Tái cấu trúc lại hệ thống giao dịch chứng khoán theo đó là Đề án thành lập Sở GDCK Việt Nam.

Ba là, về các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường: Tiếp tục đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn lại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, góp phần thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Đây là điểm then chốt trong tiến trình cải cách quản lý tài chính đối với DNNN. Các doanh nghiệp sau khi phát hành ra công chúng (kể cả DNNN cổ phần hóa) phải lên niêm yết trên thị trường theo quy định của pháp luật. Trên cơ cở đó, áp dụng quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và công khai hóa thông tin. Mở rộng sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài vào TTCK Việt Nam theo các cam kết quốc tế và tiến trình hội nhập.

Bốn là, về công tác quản lý giám sát đối với TTCK: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát, xử lý nghiêm những sai phạm, đảm bảo hoạt động thị trường lành mạnh…

Thay mặt UBCKNN, Sở GDCK, TTLK, Chủ tịch Vũ Bằng trân trọng cảm ơn Bộ trưởng đã xuống làm việc với UBCKNN và có những ý kiến chỉ đạo rất sát sao, quan trọng đối với những nhiệm vụ của UBCKNN cũng như TTCK.

Trong thời gian tới, UBCKNN sẽ tiếp tục tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ, các bộ ngành để triển khai những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.

(UBCKNN)

Các tin khác