Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo về việc giảm, tăng Kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
05/12/2013

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ghi nhận việc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam được giảm 02 kiểm toán viên như sau:

  - KTV Vũ Thị Thọ (chứng chỉ KTV số Đ.0065/KTV ngày cấp 18/05/1999);

  - KTV Nguyễn Thị Phương (chứng chỉ KTV số 1014/KTV ngày cấp 11/11/2005),

thuộc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam rút tên trong Danh sách Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2013 từ tháng 07/2013.

  Ngoài ra, UBCKNN nhắc nhở Công ty phải thực hiện việc báo cáo giảm Kiểm toán viên theo đúng các quy định pháp luật hiện hành và tự chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến việc giảm 02 KTV nêu trên của Công ty.

  (UBCKNN)

Các tin khác