Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Cấp Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động của CTCP Quản lý quỹ Phú Hưng
05/12/2013

  Ngày 3/12/2013, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép số 36/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 24/UBCK-GP ngày 28/12/2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho CTCP Quản lý quỹ Chứng khoán Chiến Thắng với nội dung sau:

- Tên đầy đủ và chính thức: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng

- Tên giao dịch: Công ty Quản lý quỹ Phú Hưng

- Tên viết tắt: PHFM

- Tên bằng tiếng Anh: Phu hung Fund Management Joint Stock Company

- Vốn điều lệ: 39.000.000.000 VNĐ (Ba mươi chín tỷ đồng chẵn)

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Albert Kwang – Chin Ting, Chủ tịch Hội đồng quản trị, quốc tịch: Anh

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác