Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Thông báo số 168/TB-UBCK)
05/12/2013

Để hoàn tất thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Quyết định 510/QĐ-UBCK ngày 11/08/2009 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán: 1 triệu đồng/1 người.

Việc nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được thực hiện theo hình thức sau:

- Bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản số 3511 của Cơ quan Uỷ ban Chứng khoán Nhà nuớc (mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1059481) mở tại Kho bạc Nhà nước Tp. Hà Nội, nội dung nộp ghi rõ “nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho… (tên người được cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán), số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu”.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để cá nhân có tên trong danh sách được biết và thực hiện.

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quốc tịch

CMND/Hộ chiếu

Loại

CCHN

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

1

Lê Hứa Thúy

Anh

06/09/1984

Việt Nam

290767136

22/06/2009

Tây Ninh

Quản lý quỹ

2

Phan Vũ Quỳnh

Hoa

06/08/1983

Việt Nam

271547477

22/06/2013

Đồng Nai

Quản lý quỹ

3

Nguyễn Đăng

Huy

01/01/1985

Việt Nam

197119084

03/02/2005

Quảng Trị

Quản lý quỹ

4

Vũ Thị Hương

Lan

12/06/1973

Việt Nam

012637700

27/02/2004

Hà Nội

Quản lý quỹ

Các tin khác