Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Thông báo nộp lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán ( Thông báo số 62/TB-UBCK)
28/06/2022

Để hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để cá nhân có tên trong Thông báo kèm theo nộp lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, cụ thể:

1. Lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 1.000.000 (một triệu) đồng/người.

2. Lệ phí được nộp theo 1 trong 2 hình thức sau:

a) Nộp qua chuyển khoản

- Chủ tài khoản: Cơ quan UBCKNN

- Số tài khoản: 3511.0.1059481 mở tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội

- Nội dung nộp tiền: “Nộp lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho… (ghi rõ tên người được cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu)”.

b) Nộp tiền trực tiếp tại UBCKNN.

3. Trong vòng ba (03) năm kể từ ngày UBCKNN thông báo nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán không làm thủ tục nhận chứng chỉ, UBCKNN sẽ ra quyết định hủy bỏ chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã được cấp lại.

UBCKNN thông báo để cá nhân có tên trong Thông báo kèm theo được biết và thực hiện./.

UBCKNN

Các tin khác