Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Thông báo số 125/TB-UBCK)
07/10/2013

Để hoàn tất thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Quyết định 510/QĐ-UBCK ngày 11/08/2009 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán: 1 triệu đồng/1 người.

Việc nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được thực hiện theo hình thức sau:

- Bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản số 3511 của Cơ quan Uỷ ban Chứng khoán Nhà nuớc (mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1059481) mở tại Kho bạc Nhà nước T.p Hà Nội, nội dung nộp ghi rõ “nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho… (tên người được cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán), số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu”.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để cá nhân có tên trong danh sách kèm theo được biết và thực hiện.

(UBCKNN)

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quốc tịch

CMND/Hộ chiếu

Loại Chứng
chỉ hành nghề

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

1

Vũ Thị Thanh Thủy

11/09/1986

Việt Nam

271760384

24/07/2002

Đồng Nai

Quản lý quỹ

2

Trần Thanh Sơn

22/08/1982

Việt Nam

023593319

04/05/2012

Hồ Chí Minh

Quản lý quỹ

Các tin khác