Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung
29/10/2020

Ngày 27/10/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 292/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung (địa chỉ: 484-486 đường 2/9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) cụ thể như sau:

Phạt tiền: 30 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Ngày 02/04/2019 Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung (Công ty), cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long (mã chứng khoán: VLW) mua 5.000 cổ phiếu VLW, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 8.956.062 cổ phiếu VLW (30,99%) lên 8.961.062 cổ phiếu VLW (31%) (thay đổi từ ngưỡng 30% lên ngưỡng 31%). Tuy nhiên, đến ngày 06/12/2019 Công ty mới thực hiện báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác