Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Song Sang Jun
20/10/2020

Ngày 19/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 278/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Song Sang Jun; địa chỉ: số 203 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng theo quy định tại khoản 29 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Đồng thời kiêm nhiệm vị trí trong trường hợp không được kiêm nhiệm (ông Song Sang Jun trong thời gian làm Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Công ty Fides Investment Management Co., Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh đồng thời kiêm nhiệm làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Uni Eastern Việt Nam).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác