Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Kiều Anh Kiệt
20/10/2020

Ngày 19/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Quyết định số 673/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Kiều Anh Kiệt (Địa chỉ: tập thể Công ty xe khách Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng), theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Do có hành vi vi phạm: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ông Kiều Anh Kiệt là người có liên quan đến ông Kiều Hữu Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (mã chứng khoán: FIT) bán 868.830 cổ phiếu FIT từ ngày 16/7/2020 đến ngày 20/7/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác