Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Vận tải Đa phương thức Vietranstimex
15/10/2020

Ngày 15/10/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 276/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex (Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9 Tòa nhà B&L TOWER, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (theo Thông báo số 449/2019/CV-HCNS ngày 11/12/2019 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/12/2019), Thông báo số 3230/TB-VSD ngày 13/12/2019 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Báo cáo tài chính riêng, tổng hợp quý IV/2019)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2020./.

UBCKNN

Các tin khác