Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thuận Đức
12/10/2020

Ngày 08/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 658/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thuận Đức, cụ thể như sau:

Phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Công ty cổ phần Thuận Đức đã chào bán 11.900.000 cổ phiếu cho 09 nhà đầu tư để mua lại toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên do 09 nhà đầu tư này nắm giữ nhưng không đăng ký với UBCKNN theo quy định về chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu của công ty chưa đại chúng tại Khoản 3 Điều 4 và Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (Nghị định số 58/2012/NĐ-CP) được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 và Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và theo yêu cầu của UBCKNN tại công văn số 4791/UBCK-QLCB ngày 09/8/2019).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 08/10/2020.

UBCKNN

Các tin khác