Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Ngô Phương Anh
08/10/2020

Ngày 06/10/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 268/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Ngô Phương Anh, cụ thể như sau:

  Phạt tiền 5.000.000 (Năm triệu) đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo giao dịch không chính xác (Ngày 14/3/2019, bà Ngô Phương Anh, cổ đông lớn Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (mã chứng khoán: EBS) đã thực hiện giao dịch mua 1.100 cổ phiếu EBS, dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 2.391.300 cổ phiếu lên 2.392.400 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu thay đổi vượt ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành của EBS (tăng từ ngưỡng 23% lên ngưỡng 24%). Tuy nhiên, theo báo cáo sở hữu của bà Anh gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 18/3/2019, bà Anh đã mua 94.700 cổ phiếu ngày 14/3/2019, dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 2.297.700 cổ phiếu lên 2.392.400 cổ phiếu. Như vậy, bà Anh đã báo cáo không chính xác khối lượng cổ phiếu nắm giữ trước giao dịch và khối lượng cổ phiếu giao dịch ngày 14/3/2019 cho UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/10/2020.

UBCKNN

Các tin khác