Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Lê Thị Tuyến
06/10/2020

Ngày 05/10/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Quyết định số 262/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Tuyến (Địa chỉ: Tổ 34, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng), theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm d Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Do có hành vi vi phạm: không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (bà Lê Thị Tuyến là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (mã chứng khoán: EVG) đã mua 20.000 cổ phiếu EVG ngày 09/6/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

  

Các tin khác