Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Tơ
29/09/2020

Ngày 28/9/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Quyết định số 258/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Tơ (Địa chỉ: 170I Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 35.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3, Điểm e Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Bà Nguyễn Thị Tơ là người có liên quan của ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) mua 53.000 cổ phiếu và bán 5.000 cổ phiếu NLG từ ngày 26/02/2020 đến 09/03/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

  

Các tin khác