Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP VS Industry Vietnam
30/07/2020

Ngày 27/7/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNNN) ban hành Quyết định số 214/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần VS Industry Vietnam, cụ thể:

  Phạt tiền 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.  

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần VS Industry Vietnam không báo cáo UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2018; tài liệu, biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, năm 2019).

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/7/2020.

UBCKNN

Các tin khác