Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Thanh Ngọc
30/07/2020

Tin chi tiết: Ngày 27/7/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 216/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Ngọc (địa chỉ: P310, cầu thang 4, chung cư Đường Sắt, 35 Láng Hạ, Hà Nội), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và điểm e khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Ngày 13/3/2019, ông Nguyễn Thanh Ngọc – người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình đường sắt (mã chứng khoán: RCC) đã thực hiện giao dịch bán 54.837 cổ phiếu RCC nhưng đến ngày 21/3/2019, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Thanh Ngọc).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/7/2020.

UBCKNN

Các tin khác