Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Hồng Dương, ông Hoàng Hải Việt
28/07/2020

Ngày 27/07/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lần lượt ban hành Quyết định số 212, 213/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông ông Hoàng Hải Việt, ông Nguyễn Hồng Dương cụ thể như sau:

- Đối với ông Hoàng Hải Việt (địa chỉ: 80 Lê Văn An, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa)

Phạt tiền: 22,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP)

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch (Ông Hoàng Hải Việt, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 (mã chứng khoán: SDJ) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu SDJ từ ngày 16/09/2019 đến ngày 16/10/2019 và không thực hiện giao dịch trong thời gian đăng ký. Tuy nhiên, đến ngày 08/11/2019 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo và giải trình về nguyên nhân không thực hiện được giao dịch của ông Hoàng Hải Việt).

- Đối với ông Nguyễn Hồng Dương (địa chỉ: CT7A, KĐT mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội)

+ Phạt tiền: 25 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng

+ Phạt tiền: 12,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu

+ Phạt tiền: 5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo giao dịch không chính xác

Chi tiết giao dịch như sau:

- Ngày 02/01/2020 ông Nguyễn Hồng Dương (ông Dương) mua 18.500 cổ phiếu SD2, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu của ông Dương và người liên quan tăng từ 713.600 cổ phiếu SD2 (4,95%) lên 732.100 cổ phiếu SD2 (5,07%). Đến ngày 15/01/2020 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo khi trở thành cổ đông lớn của ông Dương; theo đó, ông Dương báo cáo số lượng cổ phiếu giao dịch, số lượng cổ phiếu trước và sau khi giao dịch lần lượt là 7.000 cổ phiếu SD2, 716.100 cổ phiếu SD2 và 723.100 cổ phiếu SD2, ngày trở thành cổ đông lớn là ngày 13/01/2020.

- Ngày 05/02/2020 ông Dương mua 25.900 cổ phiếu SD2, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu của ông Dương và người liên quan tăng từ 848.400 cổ phiếu SD2 (5,88%) lên 874.300 cổ phiếu SD2 (6,06%). Đến ngày 03/03/2020 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo khi có thay đổi sở hữu cổ đông lớn của ông Dương.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác