Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Kim Anh
27/07/2020

Ngày 23/7/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 211/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Kim Anh, cụ thể như sau:

  Phạt tiền 22.500.000 đồng (Hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và điểm g khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký (Bà Nguyễn Kim Anh– người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Đức (mã chứng khoán: TDP) đăng ký mua 1.400.000 cổ phiếu TDP từ ngày 25/2/2019 đến ngày 21/3/2019 và đã thực hiện mua 33.000 cổ phiếu trong thời gian trên nhưng đến ngày 29/3/2019, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện hết khối lượng đăng ký của bà Nguyễn Kim Anh).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 23/7/2020.

UBCKNN

Các tin khác