Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với KIM Vietnam Growth Equity Fund
29/05/2020

Ngày 28/5/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 148/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với KIM Vietnam Growth Equity Fund, cụ thể như sau:

  Phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn (KIM Vietnam Growth Equity Fund (Quỹ) là cổ đông thuộc nhóm cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) sở hữu 17.527.208 cổ phiếu DXG tương đương tỷ lệ 5,01% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của DXG. Ngày 24/05/2019, Quỹ bán 600.000 cổ phiếu DXG, giảm tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông xuống còn 4,84%, không còn là cổ đông lớn của DXG. Tuy nhiên, đến ngày 07/6/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo của Korea Investment Management Co., Ltd – Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức được chỉ định công bố thông tin của Quỹ).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/5/2020.

UBCKNN

Các tin khác