Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Lê Thị Hồng Minh
27/05/2020

Ngày 25/05/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 145/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Lê Thị Hồng Minh (địa chỉ: CH904-CT6 KĐTM Mỹ Đình, Mễ Trì, TDP 3, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền: 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Ngày 23/11/2018, bà Lê Thị Hồng Minh, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (mã chứng khoán: NHT) đã mua 115.600 cổ phiếu NHT, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) cổ phiếu sở hữu tăng từ 501.025 cổ phiếu NHT (7,33%) lên 616.625 cổ phiếu NHT (9,02%). Đến ngày 05/11/2019, UBCKNN mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Lê Thị Hồng Minh).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác