Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lưu Văn Long
27/05/2020

Ngày 25/5/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 143/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lưu Văn Long, cụ thể như sau:

  Phạt tiền 15.000.000 (Mười lăm triệu) đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Ngày 5/12/2019, ông Lưu Văn Long, cổ đông lớn Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh (mã chứng khoán: DFC) đã thực hiện giao dịch bán 104.900 cổ phiếu DFC, dẫn đến khối lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu giảm từ 450.000 cổ phiếu (7,5%) xuống còn 345.100 cổ phiếu (5,75%), giảm từ ngưỡng 7% xuống ngưỡng 5%. Tuy nhiên, đến ngày 15/01/2020, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu của ông Lưu Văn Long).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2020./.

UBCKNN

  

Các tin khác