Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Lam Hồng
22/05/2020

Ngày 21/5/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Lam Hồng, địa chỉ: Số 29 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 22.5000.000 đồng (hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (bà Nguyễn Thị Lam Hồng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) đã thực hiện bán 477.220 cổ phiếu PHR vào ngày 20/01/2020 nhưng đến ngày 12/02/2020, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được Báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của bà Nguyễn Thị Lam Hồng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/5/2020./.

UBCKNN

Các tin khác