Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ
25/03/2020

Ngày 23/3/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ , địa chỉ: Số 2 ngõ 9 đường Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2016).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 23/3/2020.

UBCKNN

Các tin khác