Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần
23/03/2020

Ngày 19/3/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 82/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần (địa chỉ: 2 – 4 – 6 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần (mã chứng khoán: SEA) đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý 4/2016; BCTC hợp nhất quý 1, 2, 3/2017).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19/3/2020.

UBCKNN

Các tin khác