Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Beton 6
18/03/2020

  Ngày 18/3/2020, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 80/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Beton 6 (địa chỉ: km 1877 quốc lộ 1K, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Beton 6 (Công ty) không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) quý 4 năm 2018, BCTC kiểm toán năm 2018 hợp nhất, BCTC quý 1, 2, 3 năm 2019 của công ty mẹ và hợp nhất, BCTC soát xét bán niên năm 2019 hợp nhất; không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2019; không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: BCTC quý 4 năm 2017, BCTC kiểm toán năm 2017, BCTC quý 1, 2, 3 năm 2018; công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HNX không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2018, BCTC kiểm toán năm 2018 của công ty mẹ, BCTC soát xét bán niên năm 2019 của công ty mẹ, Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các thông tin: Giải trình BCTC năm 2018 có ý kiển kiểm toán ngoại trừ và lợi nhuận âm, thay đổi người đại diện pháp luật-Tổng giám đốc; công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2017, BCTC bán niên năm 2018, Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2019, Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18/3/2020./.

UBCKNN

Các tin khác